KALANDPARKI KÖTÉLHÍD SÁTORALJAÚJHELYEN

A sátoraljaújhelyi kalandpark fejlesztési tervei között felmerült egy nagyfesztávolságú kötélhíd megépítése, melynek megvalósíthatósági tanulmánytervét cégünk készítette. A 80 méteres magasságban vezetett kötélszerkezeten az eljegesedés miatti statikus teher, valamint a szélrohamok dinamikus gerjesztése volt mértékadó. Alapos statikus és dinamikus számítások alapján a fesztávolságot 700 méterben javasoltuk felvenni, egyúttal a hídfők helyét is kijelölve a terepen. A fő tartókábeleket a pályaszerkezet felett terveztük vezetni, emellett a pálya két oldalán lefeszítő szélkábeleket is alkalmaztunk.

Kapcsolódó Linkek

Static and Dynamic Study of a 700 m Long Catenary Bridge (Pálossy Miklós, Dr. Szabó Gergely)