TISZAUGI TISZA-HÍD

Az új tiszaugi Tisza-híd 2000-2001-ben épült, közvetlenül a korábbi közös közúti-vasúti rácsos híd mellé. (Utóbbi ezután csak vasúti forgalomra szolgál.) Szerkezete négynyílású, felsőpályás folytatólagos gerendahíd. Az ortotróp acél pályalemezt két, a hídközép felé növekvő magasságú gerinclemezes főtartó hordja.

A szerelés érdekessége, hogy a jobb parti szerelőtéren összeállított hidat két darabban tolták be helyére a pilléreken, ill. a meder felett uszályra telepített úszó jármon, majd a két darabot „összemozgatással” zárták a kívánt alakra.