M4 AUTÓPÁLYA, SZOLNOK ELRÜLŐ SZAKASZ MŰTÁRGYAI

Az M4 autópálya Szolnokot elkerülő, 27 km hosszú Abonytól Törökszentmiklósig tartó szakaszán 27 db műtárgy épült. A Tisza-híd mellett a legjelentősebbek az ortotróp acél Zagyva (2x84m) híd, valamint az öszvérszerkezetű Tisza ártéri (40+7×48+40m) és a Millér csatorna feletti híd (35+45+35m). A hidak mindegyike pályánként külön felszerkezettel épült. A Zagyvahíd egycellás szekrény keresztmetszetű, az öszvér-hidaknál az együttdolgozó vasbeton pályalemezt hidanként két szekrény keresztmetszetű acél főtartó támasztja alá.

Kapcsolódó Linkek

Hivatalos átadás