DEÁK FERENC HÍD

Az M0 autópálya Hárosi Duna-hídjának jobb-pálya hídja a meglévő bal-pálya híd mellé épült. A mederhíd felszerkezete három nyílású folytatólagos gerendahíd. A főtartó állandó magasságú, ferde gerincű acél szekrénykeresztmetszet, ortotróp acél pályaszerkezettel. A mederhídtól dilatációval elválasztott ártéri hidak három nyílású folytatólagos öszvér gerendahidak. Keresztmetszetük a mederhíddal azonos méretű acél szekrény, de vasbeton pályalemezzel.

Cégünk többek között a mederhíd és az ártéri hidak felszerkezeti terveit készítette a technológiai tervezéssel együtt. A mederhíd és a balparti ártéri híd szerelése szakaszos betolással, a jobbparti ártéri híd aláállványozással történt.