Egyéb munkák

Szolnoki Szent István Tisza-híd ellenőrző számítása

A Szolnok déli elkerülő út részeként 1992-ben átadott Szent István Tisza-híd 10 éves fővizsgálata a mederközép ~7 cm-es lehajlását állapította meg. A jelenség okainak tisztázására a Pont-TERV Rt. készített ellenőrző statikai számítást. A felszerkezet egy háromnyílású jobbparti ártéri hídból, egy háromnyílású mederhídból és egy kilencnyílású balparti ártéri hídból álló folytatólagos gerendahíd. Az ártéri hidak betolással, a mederhíd konzolos szabad betonozással épült. A támaszközök 28,8+2x36+69+120+69+8x36+28,8 m-esek.

A számítást a TDV Austria RM2000 nevű, feszített vasbeton hídszerkezetek számítására kifejlesztett programjával végeztük el. A program térbeli rúdszerkezetre épül, de speciális modulokat is tartalmaz a keresztmetszetek, a feszítőkábel-geometria, a feszítés és a kúszási-zsugorodási folyamatok modellezésére. A számítás során az építési adatok alapján vettük figyelembe a kábelek darabszámát, geometriáját, feszítési adatait, valamint a terheket. Az egyes építési ütemek között lejátszódó kúszást és zsugorodást ugyancsak pontosan, a tényleges időpontoknak megfelelően modelleztük. A lehajlások különböző peremfeltételek alapján történő modellezésén túlmenően a kialakult alakváltozáshoz tartozó feszültségállapot ellenőrzését és a várható többlet-alakváltozás meghatározását is elvégeztük.