Rekonstrukciók

M7 autópálya műtárgyainak rekonstrukciója

Az M7 autópálya 1965-75 között épült Budapest – Balatonaliga szakaszának régóta esedékes felújítására 1999-2002 között került sor. Az új burkolat építése mellett sor került a pálya alatti és fölötti összesen mintegy 100 db híd felújítására is. A munkálatok forgalomterelés mellett három ütemben valósultak meg.

Az autópályán épült hidak szerkezete igen változatos (keret, fordított „T” tartós felszerkezetű kisnyílású híd, takaréküreges lemezhíd, szekrénytartós gerendahíd, ferde „V” lábú keret, stb…).

A műtárgyak leggyakoribb meghibásodásai a felszerkezet, hídfők és szárnyfalak ázása, a betonkorróziós hibák, a szegélyek tönkremenetele, a korlátok nem szabványos kialakítása, és a hídkörnyezet rendezetlensége – beleértve a lépcsők, surrantók, rézsűburkolatok állapotát.

A felüljárókon szükséges volt az elégtelen keresztesés növelése, melyet általában egy ún. profilbeton beépítésével lehetett elérni. (E betonréteg többlet terhet jelent, viszont bevonható a teherviselésbe.) További feladatot adott a 90,5-111 km sz. közöti Balatonaliga-Zamárdi szakaszon hiányzó jobb pálya kiépítése, ahol 7 db új felüljárót kellett létesíteni. Ezek részben a meglévő bal pálya hidaktól függetlenül épültek, részben a felszerkezetek összekötésével, mely hidanként más, egyedi kialakítást kívánt.

Kivitelezők: Vegyépszer Rt., Betonút Rt.
Társtervező: Roden Kft.