Cégtörténet

A Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. az 1994-ben alapított Pont-TERV Kft. jogutódja rövid fennállása óta több jelentős létesítmény terveinek elkészítésével büszkélkedhet.

A Pont-TERV Zrt. munkáját hat magasan képzett szakember irányítja, akik több évtizedes szakmai előéletükkel bizonyították hozzáértésüket, rátermettségüket. A Pont-TERV Zrt. tevékenységi körébe tartozik elsősorban a közlekedési létesítmények tanulmánytervi, engedélyezési tervi és kiviteli tervi szintű tervezése, de vállalkozunk magas- és mélyépítési műtárgyak terveinek elkészítésére is. Ez felöleli az autópálya-, a közúti-, vasúti-, kerékpárúti és gyalogoshidak, infrastrukturális létesítmények, mélyépítési műtárgyak, alagutak, alapozások, magasépítési szerkezetek és épületek valamint az ipari objektumok igen széles körét. Szakembereink otthonosan mozognak a vasbeton, feszített beton és acélszerkezetek területén egyaránt. Állandó és megbízható partnereink közreműködésével vállalkozunk vonalas létesítmények, utak, autópályák kerékpárutak városi forgalmi létesítmények tervezésére is.

A Pont-TERV Zrt-től nem idegen a mérnöki tevékenység olyan kiterjedt területe sem, mint a meglévő létesítmények állapotának felmérése, szakértői vélemények készítése. Munkatársaink több szakterületen szakértői jogosítvánnyal rendelkeznek.

A Pont-TERV Zrt. mindezeken felül vállalja az általa tervezett létesítmények kivitelezésekor a munkák tervezői művezetését, szakmai ellenőrzését, bonyolítását.

A szakmai tevékenységet magas fokú eszközellátottság biztosítja. Jelenlegi és egyre bővülő számítógép- és szoftverállomány megteremti a korszerű tervezés, gépi adatfeldolgozás biztos alapjait és egyben garantálják az igényes kivitelű, valóban mérnöki pontosságú tervdokumentációk készítését. Minden mérnökünk számítógépes munkahellyel rendelkezik és a programok használatában magas fokú jártasságot szerzett.

Az elkészült tervcsomagok sokszorosítását és dokumentálását saját másoló-dokumentáló egység végzi, lehetővé téve nagy példányszám igények gyors kiszolgálását is.