Kis műtárgyak

Bakonszegi Nadányi Zoltán Berettyó-híd
Hídhossz: 84.80 m
Hídszélesség: 9.27 m
Támaszköz: 2x42.00m (2x40.40m)
Pályabeosztás: 1.50m gyalogjárda + 7.00m kocsipálya + 0.50m kiemelt szegély
Terhelési osztály: "A" (800 kN)
Szerkezeti magasság: 2.37m
Főtartók magassága: 1.80m (gerinclemez)
Acélfelhasználás: 107 t (136 kg/m2)

Az új bakonszegi "Nadányi Zoltán" Berettyó-híd 1999-ban épült. Szerkezete kétnyílású, felsőpályás folytatólagos gerendahíd. A gerinclemezes főtartók a vasbeton pályalemezzel együttdolgozó öszvérszerkezetet alkotnak. A híd alaprajzilag egyenes, a pálya 1500 m sugarú domború lekerekítésben fekszik.

Kivitelezők: Közgép Rt., MÁV Hídépítő Kft.