Egyéb munkák

Zalalövő-Bajánsenye vasútvonal völgyhídjának
ellenőrző számítása

A Zalalövő-Bajánsenye-országhatár vasútvonal Bajánsenyei völgyhídja az 1999-2000 években épült. Felszerkezete szekrény keresztmetszetű feszített beton gerendahíd. A teljes szerkezet három hídból áll: egy egyenes tengelyű 16 nyílású, egy R=2300 m sugarú ívben levő 14 nyílású, és az ezeket összekötő 2 nyílású hidakból. Előbbiek a hídfők felől szakaszos betolással, míg a középső híd a szerelőcsőrök leszerelése után beállványozással készült. A felszerkezet független statikai ellenőrzését a Pont-TERV Rt. végezte el.

A számítást a TDV Austria RM7 nevű, feszített vasbeton hídszerkezetek számítására kifejlesztett programjával végeztük el. A program térbeli rúdszerkezetre épül, de speciális modulokat is tartalmaz a keresztmetszetek, a feszítőkábel-geometria, a feszítés és a kúszási-zsugorodási folyamatok modellezésére.

A híd feszítőkábelei három kábelcsoportba sorolhatók: párhuzamos szerelési kábelek a pálya- és fenéklemezben, ívesen vezetett belső kontinuitási kábelek a gerinclemezekben, iránytörő sarukon a szekrényben vezetett külső kontinuitási kábelek. A program lehetőséget ad a zsugorodás és kúszás pontos modellezésére is. A számítás során a jellemző keresztmetszetekben kimutattuk a szélsőszál-feszültségeket, főfeszültségeket és törési biztonságot. A szerkezetet mind végleges, mind szerelési állapotban (a betolásos technológia miatt a keresztmetszetek jelentős részénél ez a mértékadó) ellenőriztük.